Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Υποφάκελος uoadl:60087 509 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού προσωπικού    

Χρονική κάλυψη:
1872-1873
Ταξιθετικός αριθμός:
135.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
27 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Άδειες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Υπάλληλοι
Λέξεις-κλειδιά:
άδειες, αιτήματα, εγκρίσεις, Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, Λαύριο, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης, καθηγητές, ονόματα, μετάβαση, Δυτική Ευρώπη, Νικηφόρος Καλογεράς, αρχιμανδρίτης, καθηγητής, Παναγιώτης Παυλίδης, διακοπές, Τριφυλία, Νικόλαος Σαρίπολος, καθηγητής, Ιταλία, Ελβετία, Γερμανία, Αθανάσιος Ρουσόπουλος, καθηγητής, Γερμανία, μουσεία, Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, Βιέννη, Παγκόσμια Έκθεση, Βοημία, λουτρά, Γεώργιος Δαμιανού, υπογραμματέας, Δαμιανός Γεωργίου, καθηγητής, Γερμανία, Θεοβάλδος Κρύπερ (Theobald Johannes Krüper) (Theodor Johannes Krüper), Παρνασίδα, Παρίσι, Παύλος Ιωάννου, καθηγητής, Σπυρίδων Μπαλάνος, καθηγητής, ασθένεια, ιατρική βεβαίωση, Αγγλία, Γαλλία
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27