Επιστημονικά Συνέδρια - Εξωτερικού

Subfolder uoadl:60089 532 Read counter

Title:
Επιστημονικά Συνέδρια - Εξωτερικού
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την αποστολή εκπροσώπων του Πανεπιστημίου σε διεθνή συνέδρια  

Time Coverage:
1872-1873
Usher Number:
120.6
Extent:
9 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνεται στον υποφάκελο 1 έγγραφο στα Γαλλικά.
Main subject category:
Επιστημονικά συνέδρια
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Τρίτο Διεθνές Συνέδριο Ιατρικής, Βιέννη, Θεόδωρος Αρεταίος, καθηγητής, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης, συμμετοχή, αντιπροσώπευση, Πανεπιστήμιο, Σύγκλητος

1


2


3


4


5


6


7


8


9