Επιστημονικά Συνέδρια - Εξωτερικού

Υποφάκελος uoadl:60089 584 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Επιστημονικά Συνέδρια - Εξωτερικού
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την αποστολή εκπροσώπων του Πανεπιστημίου σε διεθνή συνέδρια  

Χρονική κάλυψη:
1872-1873
Ταξιθετικός αριθμός:
120.6
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
9 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνεται στον υποφάκελο 1 έγγραφο στα Γαλλικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστημονικά συνέδρια
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Τρίτο Διεθνές Συνέδριο Ιατρικής, Βιέννη, Θεόδωρος Αρεταίος, καθηγητής, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης, συμμετοχή, αντιπροσώπευση, Πανεπιστήμιο, Σύγκλητος
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9