Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)

Subfolder uoadl:60090 521 Read counter

Title:
Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκλογή πρυτανικών αρχών, μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων

Time Coverage:
1872-1873
Usher Number:
229.5
Extent:
34 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Αρχαιρεσίες
Other subject categories:
Εκλογή οργάνων
Keywords:
Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, πρυτανεία, Ευθύμιος Καστόρχης, αντιπρύτανης, κοσμήτορες, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, Θεολογική Σχολή, Παύλος Καλλιγάς, Νομική Σχολή, Αντώνιος Βιτσάρης, Ιατρική Σχολή, Αναστάσιος Χρηστομάνος, Φιλοσοφική Σχολή, συγκλητικοί, Παναγιώτης Ρομπότης, Παναγιώτης Κυριακός, Μιλτιάδης Βενιζέλος, Νικόλαος Νικολαΐδης, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Γεώργιος Μακκάς, πρύτανης, διορισμός, ακαδημαϊκό έτος 1873-1874, εκλογή, υποψήφιοι, ψηφοφορία, καθηγητές, κοσμήτορες, διορισμός, Νικόλαος Δαμαλάς, Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, Θεόδωρος Αρεταίος, Ιωάννης Παπαδάκης, εκλογή, Σχολές, υποψήφιοι, γενική συνέλευση

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34