Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)

Υποφάκελος uoadl:60090 528 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκλογή πρυτανικών αρχών, μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων

Χρονική κάλυψη:
1872-1873
Ταξιθετικός αριθμός:
229.5
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
34 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιρεσίες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εκλογή οργάνων
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, πρυτανεία, Ευθύμιος Καστόρχης, αντιπρύτανης, κοσμήτορες, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, Θεολογική Σχολή, Παύλος Καλλιγάς, Νομική Σχολή, Αντώνιος Βιτσάρης, Ιατρική Σχολή, Αναστάσιος Χρηστομάνος, Φιλοσοφική Σχολή, συγκλητικοί, Παναγιώτης Ρομπότης, Παναγιώτης Κυριακός, Μιλτιάδης Βενιζέλος, Νικόλαος Νικολαΐδης, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Γεώργιος Μακκάς, πρύτανης, διορισμός, ακαδημαϊκό έτος 1873-1874, εκλογή, υποψήφιοι, ψηφοφορία, καθηγητές, κοσμήτορες, διορισμός, Νικόλαος Δαμαλάς, Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, Θεόδωρος Αρεταίος, Ιωάννης Παπαδάκης, εκλογή, Σχολές, υποψήφιοι, γενική συνέλευση
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34