Υποτροφίες

Subfolder uoadl:60091 542 Read counter

Title:
Υποτροφίες
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις χορήγησης  υποτροφιών και υποτρόφους κληροδοτημάτων

Time Coverage:
1872-1873
Usher Number:
220.3
Extent:
31 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Υποτροφίες, Αριστεία
Other subject categories:
Κρατικές υποτροφίες
Υποτροφίες κληροδοτημάτων
Keywords:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Βέλλειο κληροδότημα (Βέλλιο κληροδότημα), φοιτητές, ονόματα, Φίλιππος Ιωάννου, καθηγητής, Φιλολογικό Φροντιστήριο, υπότροφοι, προτάσεις, Δημήτριος Πατσόπουλος, φοιτητής, αιτήματα, Βιβλιοθηκονομική επιστήμη, Γερμανία, υποτροφία, παράταση, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης, Εθνική Βιβλιοθήκη, ταξινόμηση, Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης, κατάλογοι, εκπαίδευση, συνεργασία

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31