Υποτροφίες

Υποφάκελος uoadl:60091 592 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Υποτροφίες
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις χορήγησης  υποτροφιών και υποτρόφους κληροδοτημάτων

Χρονική κάλυψη:
1872-1873
Ταξιθετικός αριθμός:
220.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
31 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Υποτροφίες, Αριστεία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κρατικές υποτροφίες
Υποτροφίες κληροδοτημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Βέλλειο κληροδότημα (Βέλλιο κληροδότημα), φοιτητές, ονόματα, Φίλιππος Ιωάννου, καθηγητής, Φιλολογικό Φροντιστήριο, υπότροφοι, προτάσεις, Δημήτριος Πατσόπουλος, φοιτητής, αιτήματα, Βιβλιοθηκονομική επιστήμη, Γερμανία, υποτροφία, παράταση, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης, Εθνική Βιβλιοθήκη, ταξινόμηση, Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης, κατάλογοι, εκπαίδευση, συνεργασία
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31