Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο

Subfolder uoadl:60092 517 Read counter

Title:
Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Time Coverage:
1872-1873
Usher Number:
399.2
Extent:
27 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Other subject categories:
Φυσιογραφικό Μουσείο
Φυσιολογικό Μουσείο
Εργαστήρια
Συλλογές
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Ηρακλής Μητσόπουλος, καθηγητής, έφορος, Φυσιογραφικό Μουσείο, Στέφανος Κουμανούδης, καθηγητής, διδάκτωρ, Ασία, αρχαιολογικά αντικείμενα, εθνογραφικά αντικείμενα, φυσιογραφικά αντικείμενα, συλλογή, αποστολή, διαχωρισμός, κατάταξη, Τελωνείο Πειραιώς, Σύρος, έκθεση, προσθήκες, δωρεές, εργασίες, δαπάνες, πληρωμές, αιτήματα, Τελωνείο Αθηνών, Κωνσταντινούπολη, Γαλάτσι, Πιπίνα Δ. Αποστόλου, Σμύρνη, δωρεά, λεοπάρδαλη, σκελετός, δέρμα, ευχαριστήριες επιστολές, Ζωολογικό Μουσείο, φυσιογραφικά αντικείμενα

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27