Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο

Υποφάκελος uoadl:60092 540 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Χρονική κάλυψη:
1872-1873
Ταξιθετικός αριθμός:
399.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
27 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φυσιογραφικό Μουσείο
Φυσιολογικό Μουσείο
Εργαστήρια
Συλλογές
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Ηρακλής Μητσόπουλος, καθηγητής, έφορος, Φυσιογραφικό Μουσείο, Στέφανος Κουμανούδης, καθηγητής, διδάκτωρ, Ασία, αρχαιολογικά αντικείμενα, εθνογραφικά αντικείμενα, φυσιογραφικά αντικείμενα, συλλογή, αποστολή, διαχωρισμός, κατάταξη, Τελωνείο Πειραιώς, Σύρος, έκθεση, προσθήκες, δωρεές, εργασίες, δαπάνες, πληρωμές, αιτήματα, Τελωνείο Αθηνών, Κωνσταντινούπολη, Γαλάτσι, Πιπίνα Δ. Αποστόλου, Σμύρνη, δωρεά, λεοπάρδαλη, σκελετός, δέρμα, ευχαριστήριες επιστολές, Ζωολογικό Μουσείο, φυσιογραφικά αντικείμενα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27