Βοτανικό Μουσείο

Subfolder uoadl:60093 593 Read counter

Title:
Βοτανικό Μουσείο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του    

Time Coverage:
1872-1873
Usher Number:
405.3
Extent:
12 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Botany
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Θεόδωρος Ορφανίδης, καθηγητής, έφορος, Βοτανικό Μουσείο, φυτά, συλλογή, Θεόδωρος δε Χέλδραϊχ (Theodor von Heldreich), Φυτολογικό Μουσείο, Θεόδωρος Ροδοκανάκης, Οδησσός, δωρεά, βοτανική συλλογή, παρουσίαση, είδη, δείγματα, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης, προϋπολογισμός, έξοδα, μείωση, αίτημα, Φυσική Ιστορία, σημασία, Ορυκτολογία, Βοτανική, Ζωολογία

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12