Βοτανικό Μουσείο

Υποφάκελος uoadl:60093 577 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Βοτανικό Μουσείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του    

Χρονική κάλυψη:
1872-1873
Ταξιθετικός αριθμός:
405.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
12 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βοτανική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Θεόδωρος Ορφανίδης, καθηγητής, έφορος, Βοτανικό Μουσείο, φυτά, συλλογή, Θεόδωρος δε Χέλδραϊχ (Theodor von Heldreich), Φυτολογικό Μουσείο, Θεόδωρος Ροδοκανάκης, Οδησσός, δωρεά, βοτανική συλλογή, παρουσίαση, είδη, δείγματα, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης, προϋπολογισμός, έξοδα, μείωση, αίτημα, Φυσική Ιστορία, σημασία, Ορυκτολογία, Βοτανική, Ζωολογία
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12