Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)

Subfolder uoadl:60094 529 Read counter

Title:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό του Ταμείου καθώς και διάφορα έξοδα για την προμήθεια υλικών και διδασκαλίας

Time Coverage:
1872-1873
Usher Number:
403.4
Extent:
33 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνεται στον υποφάκελο 1 έγγραφο στα Γαλλικά.
Main subject category:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Ταμείο Οργάνων Φυσιολογίας, Κωνσταντίνος Βουσάκης, καθηγητής, όργανα, παραγγελίες, πληρωμές, εντολές, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης, Δημήτριος Στρούμπος, καθηγητής, Φυσικό Ταμείο, παραγγελίες, Παρίσι, Τελωνείο Πειραιώς, Μασσαλία, εικόνες, κτηματολόγιο, Φυσική, όργανα, καταγραφή, Ruchmcorff, Duboscq, Alvergniat, συνεργαζόμενοι επαγγελματίες, κατασκευαστές, πληρωμές, αιτήματα, διδασκαλία, έξοδα, Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης, Τελωνείο Αθηνών, Οπτική, Πειραματική Φυσική, όργανα, χημικές ουσίες, φορτωτική, Emile Rousseau

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33