Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)

Υποφάκελος uoadl:60094 559 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό του Ταμείου καθώς και διάφορα έξοδα για την προμήθεια υλικών και διδασκαλίας

Χρονική κάλυψη:
1872-1873
Ταξιθετικός αριθμός:
403.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
33 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνεται στον υποφάκελο 1 έγγραφο στα Γαλλικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Ταμείο Οργάνων Φυσιολογίας, Κωνσταντίνος Βουσάκης, καθηγητής, όργανα, παραγγελίες, πληρωμές, εντολές, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης, Δημήτριος Στρούμπος, καθηγητής, Φυσικό Ταμείο, παραγγελίες, Παρίσι, Τελωνείο Πειραιώς, Μασσαλία, εικόνες, κτηματολόγιο, Φυσική, όργανα, καταγραφή, Ruchmcorff, Duboscq, Alvergniat, συνεργαζόμενοι επαγγελματίες, κατασκευαστές, πληρωμές, αιτήματα, διδασκαλία, έξοδα, Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης, Τελωνείο Αθηνών, Οπτική, Πειραματική Φυσική, όργανα, χημικές ουσίες, φορτωτική, Emile Rousseau
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33