Ανατομείο

Subfolder uoadl:60095 582 Read counter

Title:
Ανατομείο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τις ανάγκες, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Time Coverage:
1872-1873
Usher Number:
580Β.5
Extent:
8 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Ανατομείο
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Δαμιανός Γεωργίου, καθηγητής, Ανατομείο, Ανατομία, διδασκαλία, έξοδα, πληρωμές, αιτήματα, εντολές, Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης, Γ. Παπαδόπουλος, οικία, Ανατομικό θέατρο, ακαταλληλότητα, ελλείψεις, αναφορά, έφορος αρχαιοτήτων, ανασκαφή, αρχαίο νεκροταφείο, μονόλιθος λάρνακα, διδασκαλία, χρησιμότητα, παραχώρηση, αίτημα, Αρχαιολογική Εταιρία, Φίλιππος Ιωάννου, καθηγητής, πρόεδρος, δήμαρχος, Αθήνα

1


2


3


4


5


6


7


8