Ανατομείο

Υποφάκελος uoadl:60095 596 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ανατομείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τις ανάγκες, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Χρονική κάλυψη:
1872-1873
Ταξιθετικός αριθμός:
580Β.5
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
8 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ανατομείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Δαμιανός Γεωργίου, καθηγητής, Ανατομείο, Ανατομία, διδασκαλία, έξοδα, πληρωμές, αιτήματα, εντολές, Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης, Γ. Παπαδόπουλος, οικία, Ανατομικό θέατρο, ακαταλληλότητα, ελλείψεις, αναφορά, έφορος αρχαιοτήτων, ανασκαφή, αρχαίο νεκροταφείο, μονόλιθος λάρνακα, διδασκαλία, χρησιμότητα, παραχώρηση, αίτημα, Αρχαιολογική Εταιρία, Φίλιππος Ιωάννου, καθηγητής, πρόεδρος, δήμαρχος, Αθήνα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8