Χημείο - Πλουτισμός Χημείου - Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία

Subfolder uoadl:60096 710 Read counter

Title:
Χημείο - Πλουτισμός Χημείου - Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Time Coverage:
1872-1873
Usher Number:
409.2
Extent:
37 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 1 έγγραφο στα Γερμανικά και 1 έγγραφο στα Ιταλικά.
Main subject category:
Χημείο
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, Χημείο, φοιτητές, ασκήσεις, εισιτήρια, Ανατομία, πτώματα, αέρας, μόλυνση, όργανα, αγορά, Λειψία, πρακτικές ασκήσεις, κατάλογος, φοιτητές, επιμίσθιο, αίτημα, Τελωνείο Πειραιώς, χημικά σκεύη, παραλαβή, Τεργέστη, Τελωνείο Αθηνών, χημικά όργανα, χημικές ουσίες, Ignatz Brüll, φορτωτική, Oesterreichischen Verein, λογαριασμός, Lenoir, Βιέννη, αγορά, αντικείμενα, κατάλογος, Γκίκας Δοκός, γραμματέας, Χημείο, προσθήκες, εγκαταστάσεις, ανάγκες, πληρωμές, εντολές, παραγγελίες, Χημεία, διδασκαλία, δαπάνες, Ευθύμιος Καστόρχης, αντιπρύτανης, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης, γυμνάσια, Χημεία, διδασκαλία, όργανα, αποστολή, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37