Χημείο - Πλουτισμός Χημείου - Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία

Υποφάκελος uoadl:60096 698 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Χημείο - Πλουτισμός Χημείου - Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Χρονική κάλυψη:
1872-1873
Ταξιθετικός αριθμός:
409.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
37 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 1 έγγραφο στα Γερμανικά και 1 έγγραφο στα Ιταλικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Χημείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, Χημείο, φοιτητές, ασκήσεις, εισιτήρια, Ανατομία, πτώματα, αέρας, μόλυνση, όργανα, αγορά, Λειψία, πρακτικές ασκήσεις, κατάλογος, φοιτητές, επιμίσθιο, αίτημα, Τελωνείο Πειραιώς, χημικά σκεύη, παραλαβή, Τεργέστη, Τελωνείο Αθηνών, χημικά όργανα, χημικές ουσίες, Ignatz Brüll, φορτωτική, Oesterreichischen Verein, λογαριασμός, Lenoir, Βιέννη, αγορά, αντικείμενα, κατάλογος, Γκίκας Δοκός, γραμματέας, Χημείο, προσθήκες, εγκαταστάσεις, ανάγκες, πληρωμές, εντολές, παραγγελίες, Χημεία, διδασκαλία, δαπάνες, Ευθύμιος Καστόρχης, αντιπρύτανης, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης, γυμνάσια, Χημεία, διδασκαλία, όργανα, αποστολή, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37