Αστυκλινική - Πολυκλινική

Subfolder uoadl:60097 535 Read counter

Title:
Αστυκλινική - Πολυκλινική
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία της (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό, κλινικές κ.ά)

Time Coverage:
1872-1873
Usher Number:
303.3
Extent:
27 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Αστυκλινική
Other subject categories:
Κλινικές - Νοσοκομεία
Δαπάνες
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
περιγραφή, αίθουσες, δωμάτια, Γ. Παπαδόπουλος, οικία, Αστυκλινική, Χημεία, Ανατομία, εργαστήρια, φάρμακα, καθημερινά έξοδα, πληρωμές, αιτήματα, εντολές, Δημήτριος Ορφανίδης, καθηγητής, διευθυντής, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης, Τελωνείο Αθηνών, Μασσαλία, Τεργέστη, φαρμακευτικές ουσίες, χημικές ουσίες, αγορές, έκθεση, εργασίες, ασθενείς, περιστατικά

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27