Αστυκλινική - Πολυκλινική

Υποφάκελος uoadl:60097 536 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αστυκλινική - Πολυκλινική
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία της (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό, κλινικές κ.ά)

Χρονική κάλυψη:
1872-1873
Ταξιθετικός αριθμός:
303.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
27 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστυκλινική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κλινικές - Νοσοκομεία
Δαπάνες
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
περιγραφή, αίθουσες, δωμάτια, Γ. Παπαδόπουλος, οικία, Αστυκλινική, Χημεία, Ανατομία, εργαστήρια, φάρμακα, καθημερινά έξοδα, πληρωμές, αιτήματα, εντολές, Δημήτριος Ορφανίδης, καθηγητής, διευθυντής, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης, Τελωνείο Αθηνών, Μασσαλία, Τεργέστη, φαρμακευτικές ουσίες, χημικές ουσίες, αγορές, έκθεση, εργασίες, ασθενείς, περιστατικά
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27