Παθολογικό Ανατομείο

Subfolder uoadl:60098 564 Read counter

Title:
Παθολογικό Ανατομείο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

Time Coverage:
1872-1873
Usher Number:
357.1
Extent:
18 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Pathology
Other subject categories:
Εργαστήρια
Δαπάνες
Εξοπλισμός
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Γεώργιος Καραμήτσας, υφηγητής, Παθολογικό Μουσείο, Αντώνιος Βιτσάρης, κοσμήτωρ, Ιατρική Σχολή, περιεχόμενα, καταγραφή, αντικείμενα, όργανα, έπιπλα, έκθεση, ελλείψεις, Κωνσταντίνος Δηλιγιάννης, καθηγητής, Παθολογική Ανατομία, αιτήματα, βελτιώσεις, διδασκαλία, δαπάνες, πληρωμές, Παθολογικό Ταμείο, επιμέλεια, έκθεση, πτώματα, συνθήκες, διαφωνία, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης, Σύγκλητος

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18