Παθολογικό Ανατομείο

Υποφάκελος uoadl:60098 591 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Παθολογικό Ανατομείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

Χρονική κάλυψη:
1872-1873
Ταξιθετικός αριθμός:
357.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
18 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παθολογική ανατομία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εργαστήρια
Δαπάνες
Εξοπλισμός
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Καραμήτσας, υφηγητής, Παθολογικό Μουσείο, Αντώνιος Βιτσάρης, κοσμήτωρ, Ιατρική Σχολή, περιεχόμενα, καταγραφή, αντικείμενα, όργανα, έπιπλα, έκθεση, ελλείψεις, Κωνσταντίνος Δηλιγιάννης, καθηγητής, Παθολογική Ανατομία, αιτήματα, βελτιώσεις, διδασκαλία, δαπάνες, πληρωμές, Παθολογικό Ταμείο, επιμέλεια, έκθεση, πτώματα, συνθήκες, διαφωνία, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης, Σύγκλητος
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18