Φαρμακολογική Σχολή - Φαρμακευτικό Φροντιστήριο

Subfolder uoadl:60099 673 Read counter

Title:
Φαρμακολογική Σχολή - Φαρμακευτικό Φροντιστήριο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Time Coverage:
1872-1873
Usher Number:
306.2
Extent:
51 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Pharmacy
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Θεόδωρος Αφεντούλης, καθηγητής, Φαρμακολογία και Φαρμακογνωστική, διδασκαλία, δαπάνες, πληρωμές, αιτήματα, Τελωνείο Πειραιώς, φαρμακευτικές ύλες, Μασσαλία, φάρμακα, Τεργέστη, Παρίσι, Γεώργιος Ζαβιτσάνος, διευθυντής, Φαρμακευτικό Φροντιστήριο, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης, δαπάνες, χημικά όργανα, αποστολή, παραλαβή, φαρμακευτικές συλλογές, Φαρμακευτικό Ταμείο, έκθεση, προϋπολογισμός, ασκήσεις, δαπάνες, φαρμακείο, σύσταση, έκθεση, προσθήκες, εργασίες

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51