Φαρμακολογική Σχολή - Φαρμακευτικό Φροντιστήριο

Υποφάκελος uoadl:60099 672 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φαρμακολογική Σχολή - Φαρμακευτικό Φροντιστήριο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Χρονική κάλυψη:
1872-1873
Ταξιθετικός αριθμός:
306.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
51 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φαρμακευτική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Θεόδωρος Αφεντούλης, καθηγητής, Φαρμακολογία και Φαρμακογνωστική, διδασκαλία, δαπάνες, πληρωμές, αιτήματα, Τελωνείο Πειραιώς, φαρμακευτικές ύλες, Μασσαλία, φάρμακα, Τεργέστη, Παρίσι, Γεώργιος Ζαβιτσάνος, διευθυντής, Φαρμακευτικό Φροντιστήριο, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης, δαπάνες, χημικά όργανα, αποστολή, παραλαβή, φαρμακευτικές συλλογές, Φαρμακευτικό Ταμείο, έκθεση, προϋπολογισμός, ασκήσεις, δαπάνες, φαρμακείο, σύσταση, έκθεση, προσθήκες, εργασίες
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51