Χειρουργική - Τοπογραφική Συλλογή

Subfolder uoadl:60102 529 Read counter

Title:
Χειρουργική - Τοπογραφική Συλλογή
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη συντήρηση και τον εξοπλισμό της συλλογής

Time Coverage:
1872-1873
Usher Number:
354.2
Extent:
30 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 6 έγραφα του έτους 1866.
Main subject category:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Other subject categories:
Χειρουργική Συλλογή
Τοπογραφική Συλλογή
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης, Κωνσταντίνος Κανάρης, χειρουργική συλλογή, ναυμαχία, τραυματίες, Αντώνιος Βιτσάρης, καθηγητής, δωρεά, επιστροφή, αίτημα, Θεόδωρος Αρεταίος, καθηγητής, προσθήκες, αγορές, δωρεές, όργανα, Παύλος Ιωάννου, καθηγητής, Ταμείο Οργάνων, Τοπογραφική Ανατομία, παρασκευάσματα, παραγγελία, Ευθύμιος Καστόρχης, αντιπρύτανης, Βιέννη, παγκόσμια έκθεση, Μιλτιάδης Βενιζέλος, πρύτανης, Υπέρ των Κρητών Επιτροπή Αθηνών, παραγγελία, Παρίσι

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30