Χειρουργική - Τοπογραφική Συλλογή

Υποφάκελος uoadl:60102 528 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Χειρουργική - Τοπογραφική Συλλογή
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη συντήρηση και τον εξοπλισμό της συλλογής

Χρονική κάλυψη:
1872-1873
Ταξιθετικός αριθμός:
354.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
30 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 6 έγραφα του έτους 1866.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Χειρουργική Συλλογή
Τοπογραφική Συλλογή
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης, Κωνσταντίνος Κανάρης, χειρουργική συλλογή, ναυμαχία, τραυματίες, Αντώνιος Βιτσάρης, καθηγητής, δωρεά, επιστροφή, αίτημα, Θεόδωρος Αρεταίος, καθηγητής, προσθήκες, αγορές, δωρεές, όργανα, Παύλος Ιωάννου, καθηγητής, Ταμείο Οργάνων, Τοπογραφική Ανατομία, παρασκευάσματα, παραγγελία, Ευθύμιος Καστόρχης, αντιπρύτανης, Βιέννη, παγκόσμια έκθεση, Μιλτιάδης Βενιζέλος, πρύτανης, Υπέρ των Κρητών Επιτροπή Αθηνών, παραγγελία, Παρίσι
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30