Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Subfolder uoadl:60103 493 Read counter

Title:
Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου προγράμματος

Time Coverage:
1872-1873
Usher Number:
187.3
Extent:
28 σελίδες
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Other subject categories:
Ωρολόγια προγράμματα
Keywords:
Επετηρίδα, έντυπο, ακαδημαϊκές αρχές, επιστημονικές συλλογές, παραρτήματα, χειμερινό εξάμηνο, πρόγραμμα, έγκριση, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης, κοσμήτορες, Σχολές, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28