Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Υποφάκελος uoadl:60103 506 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου προγράμματος

Χρονική κάλυψη:
1872-1873
Ταξιθετικός αριθμός:
187.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
28 σελίδες
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ωρολόγια προγράμματα
Λέξεις-κλειδιά:
Επετηρίδα, έντυπο, ακαδημαϊκές αρχές, επιστημονικές συλλογές, παραρτήματα, χειμερινό εξάμηνο, πρόγραμμα, έγκριση, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης, κοσμήτορες, Σχολές, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28