Διαγωνίσματα - Βραβεία

Subfolder uoadl:60104 502 Read counter

Title:
Διαγωνίσματα - Βραβεία
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμών (ποιητικών, φιλολογικών κ.ά.) καθώς και τα βραβεία

Time Coverage:
1872-1873
Usher Number:
226.4
Extent:
93 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Other subject categories:
Ποιητικοί Αγώνες
Keywords:
Χαρίτων Παπουλιάς, ποίημα, ευχαριστήρια επιστολή, πληρωμές, εντολές, Ποιητικός και φιλολογικός αγώνας, διαγωνισμός, τελετή, έκθεση, κρίση, ανάγνωση, προσκλήσεις, πρόσωπα, Ευθύμιος Καστόρχης, αντιπρύτανης, «Έκθεσις της επιτροπής επί της μεταφράσεως του Δάντου», έντυπο, Δημήτριος Οικονόμου, Τεργέστη, διαγώνισμα, Θεόδωρος Αφεντούλης, καθηγητής, εισηγητής, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης, Θ. Ροδοκανάκης, Τεργέστη, Φιλολογικό διαγώνισμα, Αθήνα, Πειραιάς, Διεύθυνση Διοικητικής Αστυνομίας, Οίτυλο, έπαρχος, Δραματουργικό φιλολογικό διαγώνισμα, Κ. Νικόδημος, ιατρικός διαγωνισμός, Γεώργιος Συμβουλίδης, Ευθύμιος Καστόρχης, αντιπρύτανης, προσκλήσεις, Ποιητικό διαγώνισμα, Ιωάννης Βουτσινάς, Οδησσός, χορηγία, ποιήματα, τίτλοι, κατάλογος, Αθανάσιος Ρουσόπουλος, Ευθύμιος Καστόρχης, Σπυρίδων Φιντικλής, Δημήτριος Σεμιτέλος, Κωνσταντίνος Κόντος, Φίλιππος Ιωάννου, καθηγητές, κριτές, απαλλαγή, αιτήματα, επιτροπή

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93