Διαγωνίσματα - Βραβεία

Υποφάκελος uoadl:60104 515 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διαγωνίσματα - Βραβεία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμών (ποιητικών, φιλολογικών κ.ά.) καθώς και τα βραβεία

Χρονική κάλυψη:
1872-1873
Ταξιθετικός αριθμός:
226.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
93 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ποιητικοί Αγώνες
Λέξεις-κλειδιά:
Χαρίτων Παπουλιάς, ποίημα, ευχαριστήρια επιστολή, πληρωμές, εντολές, Ποιητικός και φιλολογικός αγώνας, διαγωνισμός, τελετή, έκθεση, κρίση, ανάγνωση, προσκλήσεις, πρόσωπα, Ευθύμιος Καστόρχης, αντιπρύτανης, «Έκθεσις της επιτροπής επί της μεταφράσεως του Δάντου», έντυπο, Δημήτριος Οικονόμου, Τεργέστη, διαγώνισμα, Θεόδωρος Αφεντούλης, καθηγητής, εισηγητής, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης, Θ. Ροδοκανάκης, Τεργέστη, Φιλολογικό διαγώνισμα, Αθήνα, Πειραιάς, Διεύθυνση Διοικητικής Αστυνομίας, Οίτυλο, έπαρχος, Δραματουργικό φιλολογικό διαγώνισμα, Κ. Νικόδημος, ιατρικός διαγωνισμός, Γεώργιος Συμβουλίδης, Ευθύμιος Καστόρχης, αντιπρύτανης, προσκλήσεις, Ποιητικό διαγώνισμα, Ιωάννης Βουτσινάς, Οδησσός, χορηγία, ποιήματα, τίτλοι, κατάλογος, Αθανάσιος Ρουσόπουλος, Ευθύμιος Καστόρχης, Σπυρίδων Φιντικλής, Δημήτριος Σεμιτέλος, Κωνσταντίνος Κόντος, Φίλιππος Ιωάννου, καθηγητές, κριτές, απαλλαγή, αιτήματα, επιτροπή
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93