Κληροδοτήματα - Κλήρου - Δωρεές

Subfolder uoadl:60105 222 Read counter

Title:
Κληροδοτήματα - Κλήρου - Δωρεές
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές

Time Coverage:
1872-1873
Usher Number:
218.2
Extent:
23 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Other subject categories:
Κατάλογος, Αοίδιμοι Καθηγητές, Ευεργέτες, Δωρητές
Keywords:
Δημήτριος Οικονόμου, Αγχίαλος, Βραΐλα, κληροδότημα, διαθήκη, ατμοπλοϊκή εταιρία, μετοχές, Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης, εκκαθάριση, Πανεπιστήμιο, λογιστής, Φιλεκπαιδευτική Εταιρία, Αθήνα

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23