Κληροδοτήματα - Κλήρου - Δωρεές

Υποφάκελος uoadl:60105 303 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Κληροδοτήματα - Κλήρου - Δωρεές
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές

Χρονική κάλυψη:
1872-1873
Ταξιθετικός αριθμός:
218.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
23 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κατάλογος, Αοίδιμοι Καθηγητές, Ευεργέτες, Δωρητές
Λέξεις-κλειδιά:
Δημήτριος Οικονόμου, Αγχίαλος, Βραΐλα, κληροδότημα, διαθήκη, ατμοπλοϊκή εταιρία, μετοχές, Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης, εκκαθάριση, Πανεπιστήμιο, λογιστής, Φιλεκπαιδευτική Εταιρία, Αθήνα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23