Αλληλογραφία

Subfolder uoadl:60107 335 Read counter

Title:
Αλληλογραφία
Scope content:

Έγγραφα αλληλογραφίας με Υπουργεία και άλλους φορείς

Time Coverage:
1872-1873
Usher Number:
40.1
Extent:
55 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 2 έγγραφα στα Γερμανικά και 3 έγγραφα στα Γαλλικά.
Main subject category:
Αλληλογραφία
Other subject categories:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως
Σχολές
Keywords:
Ελληνικός Διδασκαλικός Σύλλογος, καταστατικό, έντυπο, Γ. Μιστριώτης, πρόεδρος, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης, αίτημα, Πανεπιστήμιο, αίθουσα, συνεδριάσεις, γραφείο, υπάλληλοι, κατάλογος, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Αττική, Βοιωτία, νομάρχης, Μιλτιάδης Βενιζέλος, καθηγητής, εισαγγελέας, Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός, αίτημα, ουράνια σφαίρα, Υπουργείο Στρατιωτικών, αιτήσεις, υποβολή, Στρατοδικείο, γραμματέας, Franz Müller, Βιέννη, Μόναχο Πανεπιστήμιο, Παρίσι, όργανα, Ruhmkorff, Emile Rousseau, Δημήτριος Στρούμπος, Ιούλιος Σμίτ, διευθυντής, Αστεροσκοπείο, έκθεση, εργασίες, Ελληνεμπορική Σχολή, Οδησσός, φυσικομαθηματικά, διδασκαλία, αίτημα, διδάσκαλος, διευθυντής, Ιωάννης Χατζηδάκης, διδάκτωρ

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55