Αλληλογραφία

Υποφάκελος uoadl:60107 320 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αλληλογραφία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα αλληλογραφίας με Υπουργεία και άλλους φορείς

Χρονική κάλυψη:
1872-1873
Ταξιθετικός αριθμός:
40.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
55 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 2 έγγραφα στα Γερμανικά και 3 έγγραφα στα Γαλλικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Ελληνικός Διδασκαλικός Σύλλογος, καταστατικό, έντυπο, Γ. Μιστριώτης, πρόεδρος, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης, αίτημα, Πανεπιστήμιο, αίθουσα, συνεδριάσεις, γραφείο, υπάλληλοι, κατάλογος, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Αττική, Βοιωτία, νομάρχης, Μιλτιάδης Βενιζέλος, καθηγητής, εισαγγελέας, Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός, αίτημα, ουράνια σφαίρα, Υπουργείο Στρατιωτικών, αιτήσεις, υποβολή, Στρατοδικείο, γραμματέας, Franz Müller, Βιέννη, Μόναχο Πανεπιστήμιο, Παρίσι, όργανα, Ruhmkorff, Emile Rousseau, Δημήτριος Στρούμπος, Ιούλιος Σμίτ, διευθυντής, Αστεροσκοπείο, έκθεση, εργασίες, Ελληνεμπορική Σχολή, Οδησσός, φυσικομαθηματικά, διδασκαλία, αίτημα, διδάσκαλος, διευθυντής, Ιωάννης Χατζηδάκης, διδάκτωρ
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55