Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)

Subfolder uoadl:60108 328 Read counter

Title:
Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Time Coverage:
1872-1873
Usher Number:
40.2
Extent:
72 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση. Περιλαμβάνεται στον υποφάκελο 1 έγγραφο στα Γερμανικά.
Main subject category:
Αλληλογραφία
Other subject categories:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Keywords:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Βασιλικό Τάγμα του Σωτήρος, αργυρός σταυρός, απονομή, Παυσανίας Χοϊδάς, δικηγόρος, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης, Νικηφόρος Καλογεράς, Ιερά Σύνοδος, βοηθητικό προσωπικό, κατάλογος, Βιέννη, Παγκόσμια Έκθεση, Επιτροπή Εθνικής Βιομηχανίας, φοιτητές, μαθητές, ενδιαίτηση, διαμονή, καταλύματα, Δημήτριος Καλλιφρονάς, υπουργός, λαχείο, δελτία, αγορά, ξυλογραφική αγιογραφία, Ολύμπια, Ιωσήφ Παπά Βασιλείου, μοναχός, συνδρομή, επιστημονικά περιοδικά, βιβλία, χειρόγραφα

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72