Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)

Υποφάκελος uoadl:60108 304 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Χρονική κάλυψη:
1872-1873
Ταξιθετικός αριθμός:
40.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
72 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση. Περιλαμβάνεται στον υποφάκελο 1 έγγραφο στα Γερμανικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Βασιλικό Τάγμα του Σωτήρος, αργυρός σταυρός, απονομή, Παυσανίας Χοϊδάς, δικηγόρος, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης, Νικηφόρος Καλογεράς, Ιερά Σύνοδος, βοηθητικό προσωπικό, κατάλογος, Βιέννη, Παγκόσμια Έκθεση, Επιτροπή Εθνικής Βιομηχανίας, φοιτητές, μαθητές, ενδιαίτηση, διαμονή, καταλύματα, Δημήτριος Καλλιφρονάς, υπουργός, λαχείο, δελτία, αγορά, ξυλογραφική αγιογραφία, Ολύμπια, Ιωσήφ Παπά Βασιλείου, μοναχός, συνδρομή, επιστημονικά περιοδικά, βιβλία, χειρόγραφα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72