Σχολές

Subfolder uoadl:60110 334 Read counter

Title:
Σχολές
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία των Σχολών (προγράμματα μαθημάτων, εξετάσεις, διδασκαλία κ.ά.)

Time Coverage:
1872-1873
Usher Number:
40.4
Extent:
16 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Σχολές
Other subject categories:
Αιτήσεις – Αναφορές
Keywords:
Βιέννη, Παγκόσμια Έκθεση, καλλιτεχνικό έργο, Παύλος Καλλιγάς, κοσμήτωρ, Νομική Σχολή, βιβλία, αγορά, πίστωση, εξεταστικά τμήματα, διαχωρισμός, πίνακας, Αντώνιος Βιτσάρης, κοσμήτωρ, Ιατρική Σχολή, Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, Χημείο, Ιατροσυνέδριο, βρέφος, αναλύσεις, δηλητηρίαση, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης, Υπουργείο Εσωτερικών, Μαριγώ Ιωάννου Λεφάκη

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16