Σχολές

Υποφάκελος uoadl:60110 342 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Σχολές
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία των Σχολών (προγράμματα μαθημάτων, εξετάσεις, διδασκαλία κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1872-1873
Ταξιθετικός αριθμός:
40.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
16 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Σχολές
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αιτήσεις – Αναφορές
Λέξεις-κλειδιά:
Βιέννη, Παγκόσμια Έκθεση, καλλιτεχνικό έργο, Παύλος Καλλιγάς, κοσμήτωρ, Νομική Σχολή, βιβλία, αγορά, πίστωση, εξεταστικά τμήματα, διαχωρισμός, πίνακας, Αντώνιος Βιτσάρης, κοσμήτωρ, Ιατρική Σχολή, Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, Χημείο, Ιατροσυνέδριο, βρέφος, αναλύσεις, δηλητηρίαση, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης, Υπουργείο Εσωτερικών, Μαριγώ Ιωάννου Λεφάκη
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16