Εκπαίδευση

Subfolder uoadl:60111 298 Read counter

Title:
Εκπαίδευση
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

Time Coverage:
1872-1873
Usher Number:
40.5
Extent:
95 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Education
Other subject categories:
Ασκήσεις - Φροντιστήρια
Εγγραφές
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Keywords:
φοιτητές, αιτήματα, εγγραφές, μητρώο, χημικές ασκήσεις, πρακτικές ασκήσεις, δίδακτρα, πενία, απαλλαγή, επώνυμο, αλλαγή, Αττική, Βοιωτία, νομάρχης, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης, Ριζάρειος Σχολή, απολυτήριο, Κωνσταντινούπολη, Σταυροδρόμι, σχολή, Πειραιάς, γυμνάσιο, αποφοιτήριο, αντίγραφο, Ηλεία, Αρκαδία, Υπουργείο Εσωτερικών, Κεφαλληνία, Αστυκλινική, εργασίες, διακοπή, προβλήματα, τελειόφοιτοι, υπογραφές, χημικές ασκήσεις, φαρμακευτικές ασκήσεις, δίδακτρα, χρηματικά μέσα, έλλειψη, υπογραφές, Αναστάσιος Χρηστομάνος, παραδόσεις, διδάκτορες, καθομολογήσεις, Νομική Σχολή, Ιατρική Σχολή, Φιλοσοφική Σχολή, Θεολογική Σχολή

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95