Εκπαίδευση

Υποφάκελος uoadl:60111 199 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εκπαίδευση
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1872-1873
Ταξιθετικός αριθμός:
40.5
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
95 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ασκήσεις - Φροντιστήρια
Εγγραφές
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
φοιτητές, αιτήματα, εγγραφές, μητρώο, χημικές ασκήσεις, πρακτικές ασκήσεις, δίδακτρα, πενία, απαλλαγή, επώνυμο, αλλαγή, Αττική, Βοιωτία, νομάρχης, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης, Ριζάρειος Σχολή, απολυτήριο, Κωνσταντινούπολη, Σταυροδρόμι, σχολή, Πειραιάς, γυμνάσιο, αποφοιτήριο, αντίγραφο, Ηλεία, Αρκαδία, Υπουργείο Εσωτερικών, Κεφαλληνία, Αστυκλινική, εργασίες, διακοπή, προβλήματα, τελειόφοιτοι, υπογραφές, χημικές ασκήσεις, φαρμακευτικές ασκήσεις, δίδακτρα, χρηματικά μέσα, έλλειψη, υπογραφές, Αναστάσιος Χρηστομάνος, παραδόσεις, διδάκτορες, καθομολογήσεις, Νομική Σχολή, Ιατρική Σχολή, Φιλοσοφική Σχολή, Θεολογική Σχολή
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95