Δικαστικά

Subfolder uoadl:60112 233 Read counter

Title:
Δικαστικά
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με νομικές υποθέσεις του πανεπιστημίου

Time Coverage:
1872-1873
Usher Number:
41.1
Extent:
14 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Δικαστικά – Νομικά
Other subject categories:
Νόμοι, Διατάγματα, Παράρτημα
Keywords:
Φυσιογραφικό Μουσείο, εργασίες, μάρμαρα, εργολήπτες, πληρωμή, αίτημα, συμφωνία, ζήτημα, μειοδοσία, Γ. Παπαδόπουλος, οικία, Γεώργιος Χατζή Δημητρίου, Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης, γνωστοποίηση, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14