Δικαστικά

Υποφάκελος uoadl:60112 369 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Δικαστικά
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με νομικές υποθέσεις του πανεπιστημίου

Χρονική κάλυψη:
1872-1873
Ταξιθετικός αριθμός:
41.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
14 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δικαστικά – Νομικά
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Νόμοι, Διατάγματα, Παράρτημα
Λέξεις-κλειδιά:
Φυσιογραφικό Μουσείο, εργασίες, μάρμαρα, εργολήπτες, πληρωμή, αίτημα, συμφωνία, ζήτημα, μειοδοσία, Γ. Παπαδόπουλος, οικία, Γεώργιος Χατζή Δημητρίου, Ευθύμιος Καστόρχης, πρύτανης, γνωστοποίηση, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14