Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων

Subfolder uoadl:60113 513 Read counter

Title:
Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης συγγραμμάτων (συνδρομές, δωρεές κ.ά.)

Time Coverage:
1872-1873
Usher Number:
41.1
Extent:
49 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Other subject categories:
Συνδρομές
Βιβλία
Keywords:
συνδρομές, αιτήματα, Σωκράτης Τσιβανόπουλος, καθηγητής, μετάφραση, σύγγραμμα, Γενική Ιστορία, διδασκαλία, Αριστείδης Οικονόμος, υφηγητής, έκδοση, εγχειρίδιο, Δημοσιονομία, Αντώνιος Βιτσάρης, κοσμήτωρ, Ιατρική Σχολή, Γεώργιος Ζαβιτσάνος, καθηγητής, έκδοση, Φαρμακευτικό Δελτίο, περιοδικό, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης, Ιωάννης Ζωχιός, υφηγητής, έκδοση, εγχειρίδιο, Φυσιολογία, Νικόλαος Νικολαΐδης, καθηγητής, Μαθηματικά, έκδοση, μελέτες, φυλλάδια, εντολές, πληρωμές, αγγελία, Σπυρίδων Μαγγίνας, υφηγητής, μετάφραση, σύγγραμμα, Billroth, Βιέννη, Χειρουργική, μεταφράσεις, Μολιέρος, Ν. Γ. Πολίτης, σύγγραμμα, Φιλολογικός Σύλλογος Πιερία, Κωνσταντινούπολη, Ιωάννης Πύρλας, εγχειρίδιο, Ιατροδικαστική, κριτική, Αναστάσιος Διομήδης Κυριακός, Ι. Πανταζίδης, Ομηρικό λέξικό, αντίτυπα, αγορά, Αντώνιος Δαμασκηνός, Στοιχεία Πειραματικής Φυσικής, Αναστάσιος Χρηστομάνος, κοσμήτωρ, Φιλοσοφική Σχολή, Γεώργιος Μιστριώτης, καθηγητής, Αθανάσιος Ρουσόπουλος, καθηγητής

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49