Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων

Υποφάκελος uoadl:60113 304 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης συγγραμμάτων (συνδρομές, δωρεές κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1872-1873
Ταξιθετικός αριθμός:
41.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
49 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συνδρομές
Βιβλία
Λέξεις-κλειδιά:
συνδρομές, αιτήματα, Σωκράτης Τσιβανόπουλος, καθηγητής, μετάφραση, σύγγραμμα, Γενική Ιστορία, διδασκαλία, Αριστείδης Οικονόμος, υφηγητής, έκδοση, εγχειρίδιο, Δημοσιονομία, Αντώνιος Βιτσάρης, κοσμήτωρ, Ιατρική Σχολή, Γεώργιος Ζαβιτσάνος, καθηγητής, έκδοση, Φαρμακευτικό Δελτίο, περιοδικό, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης, Ιωάννης Ζωχιός, υφηγητής, έκδοση, εγχειρίδιο, Φυσιολογία, Νικόλαος Νικολαΐδης, καθηγητής, Μαθηματικά, έκδοση, μελέτες, φυλλάδια, εντολές, πληρωμές, αγγελία, Σπυρίδων Μαγγίνας, υφηγητής, μετάφραση, σύγγραμμα, Billroth, Βιέννη, Χειρουργική, μεταφράσεις, Μολιέρος, Ν. Γ. Πολίτης, σύγγραμμα, Φιλολογικός Σύλλογος Πιερία, Κωνσταντινούπολη, Ιωάννης Πύρλας, εγχειρίδιο, Ιατροδικαστική, κριτική, Αναστάσιος Διομήδης Κυριακός, Ι. Πανταζίδης, Ομηρικό λέξικό, αντίτυπα, αγορά, Αντώνιος Δαμασκηνός, Στοιχεία Πειραματικής Φυσικής, Αναστάσιος Χρηστομάνος, κοσμήτωρ, Φιλοσοφική Σχολή, Γεώργιος Μιστριώτης, καθηγητής, Αθανάσιος Ρουσόπουλος, καθηγητής
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49