Καλλιτεχνία

Subfolder uoadl:60115 338 Read counter

Title:
Καλλιτεχνία
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αναθέσεις καλλιτεχνικών έργων (πορτραίτα, ανδριάντες, σχέδια, προσφορές κ.ά)

Time Coverage:
1872-1873
Usher Number:
41.1
Extent:
14 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Καλλιτεχνικά
Other subject categories:
Πορτραίτα
Ανδριάντες
Σχέδια
Keywords:
Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης, Επιτροπή Εμψυχώσεως της Βιομηχανίας, Παγκόσμια Έκθεση, Βιέννη, Ι. Μωραΐτης, φωτογράφος, Πανεπιστήμιο, Φυσιογραφικό Μουσείο, φωτογραφίες, πληρωμή, αίτημα, Ιωάννης Δούκας, ζωγράφος, Κωνσταντίνος Ασώπιος, πορτραίτο, αγορά, αίτημα, Πανεπιστήμιο, Αρχαιολογική Εταιρία, λίθινα σκεύη, συλλογή, Γ. Μπουρνιάς, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, πληρωμές, εντολές, Κ. Γλαυκωπίδης, δωρεά, Θεόφιλος Καΐρης, πορτραίτο, Πανεπιστήμιο, πινακοθήκη, συλλογή

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14