Καλλιτεχνία

Υποφάκελος uoadl:60115 355 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Καλλιτεχνία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αναθέσεις καλλιτεχνικών έργων (πορτραίτα, ανδριάντες, σχέδια, προσφορές κ.ά)

Χρονική κάλυψη:
1872-1873
Ταξιθετικός αριθμός:
41.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
14 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Καλλιτεχνικά
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Πορτραίτα
Ανδριάντες
Σχέδια
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης, Επιτροπή Εμψυχώσεως της Βιομηχανίας, Παγκόσμια Έκθεση, Βιέννη, Ι. Μωραΐτης, φωτογράφος, Πανεπιστήμιο, Φυσιογραφικό Μουσείο, φωτογραφίες, πληρωμή, αίτημα, Ιωάννης Δούκας, ζωγράφος, Κωνσταντίνος Ασώπιος, πορτραίτο, αγορά, αίτημα, Πανεπιστήμιο, Αρχαιολογική Εταιρία, λίθινα σκεύη, συλλογή, Γ. Μπουρνιάς, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, πληρωμές, εντολές, Κ. Γλαυκωπίδης, δωρεά, Θεόφιλος Καΐρης, πορτραίτο, Πανεπιστήμιο, πινακοθήκη, συλλογή
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14