Συνεδρίαση: 11 Ιανουαρίου 1935

Proceedings uoadl:60158 650 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 11 Ιανουαρίου 1935
Time Coverage:
19350111
Other subject categories:
Αιτήσεις – Αναφορές
Φοιτητικά
Ονόματα
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Διδακτικό Προσωπικό
Καλλιτεχνικά
Keywords:
Ιορδανίδης Θρασύβουλος, φοιτητής, Πανεπιστήμιο Κωνσταντινούπολης, αίτηση
Καρυοφίλλης, διατριβή επί υφηγεσία, απόσυρση
Βουδούρης Κ., διατριβή επί υφηγεσία
Κοντός Μ., διατριβή επί διδακτορία
Οργανισμός Πανεπιστημίου
The digital material of the item is not available.