Συνεδρίαση: 11 Ιανουαρίου 1935

Πρακτικά uoadl:60158 649 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 11 Ιανουαρίου 1935
Χρονική κάλυψη:
19350111
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αιτήσεις – Αναφορές
Φοιτητικά
Ονόματα
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Διδακτικό Προσωπικό
Καλλιτεχνικά
Λέξεις-κλειδιά:
Ιορδανίδης Θρασύβουλος, φοιτητής, Πανεπιστήμιο Κωνσταντινούπολης, αίτηση
Καρυοφίλλης, διατριβή επί υφηγεσία, απόσυρση
Βουδούρης Κ., διατριβή επί υφηγεσία
Κοντός Μ., διατριβή επί διδακτορία
Οργανισμός Πανεπιστημίου
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.