Συνεδρίαση: 25 Ιανουαρίου 1935

Proceedings uoadl:60160 562 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 25 Ιανουαρίου 1935
Time Coverage:
19350125
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Κανονισμοί
Keywords:
Σιδερής Α., ενδεικτικό ειδικότητας
Χουρμουζιάδης Ν., ενδεικτικό ειδικότητας, ανάκληση
Οργανισμός Πανεπιστημίου, τροποποίηση
Μιχόπουλος Β., επιμελητής, θητεία, ανανέωση
The digital material of the item is not available.