Συνεδρίαση: 25 Ιανουαρίου 1935

Πρακτικά uoadl:60160 570 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 25 Ιανουαρίου 1935
Χρονική κάλυψη:
19350125
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Κανονισμοί
Λέξεις-κλειδιά:
Σιδερής Α., ενδεικτικό ειδικότητας
Χουρμουζιάδης Ν., ενδεικτικό ειδικότητας, ανάκληση
Οργανισμός Πανεπιστημίου, τροποποίηση
Μιχόπουλος Β., επιμελητής, θητεία, ανανέωση
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.