Διορισμός Καθηγητών (Προκήρυξη πληρώσεως εδρών και άλλες διαδικασίες)

Subfolder uoadl:60162 563 Read counter

Title:
Διορισμός Καθηγητών (Προκήρυξη πληρώσεως εδρών και άλλες διαδικασίες)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με προκήρυξη θέσεων διδακτικού προσωπικού, έγκριση και διορισμός

Time Coverage:
1874-1875
Usher Number:
191.1
Extent:
60 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Διορισμοί
Other subject categories:
Έδρες
Προκήρυξη
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Σπυρίδων Μπαλάνος, τακτικός καθηγητής, προαγωγή, Νικόλαος Διομήδης Κυριακός, έκτακτος καθηγητής, Ξαυέριος Λάνδερερ, καθηγητής, τιμητικός τίτλος, Βασίλειος Οικονομίδης, επίτιμος καθηγητής, παραίτηση, Τιμολέων Αδαμόπουλος, υφηγητής, έγκριση, Κωνσταντίνος Μητσόπουλος, διδάκτωρ, αίτημα, Ιωάννης Ευταξίας Παπαλουκάς, υφηγητής, έγκριση, Παναγιώτης Ρομπότης, πρύτανης, Γεώργιος Ζαβιτσάνος, έκτακτος καθηγητής, αίτημα, προβιβασμός, Νικόλαος Σαρίπολος, φοιτητές, εξετάσεις, απουσία, απόλυση, Κωνσταντίνος Κωστής, έκτακτος καθηγητής, διορισμός

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60